SMA Excellence Meeting II 2020Konferencja SMA Excellence Meeting poświęcona jest tematyce leczenia pacjentów z Rdzeniowym Zanikiem Mięśni oraz aspektom opieki medycznej w rdzeniowym zaniku mięśni. Do przygotowania merytorycznego tego wydarzenia zaprosiliśmy ekspertów w danych dziedzinach związanych z leczeniem i opieką w SMA. Tematyka spotkania będzie odpowiednia zarówno dla neurologów jak i wszystkich innych specjalistów będących członkami zespołu opiekującego się pacjentem z SMA. W agendzie Konferencji zostaną poruszone m.in. takie tematy jak opis przypadków klinicznych, przedstawienie wyników najnowszych badań klinicznych oraz podsumowanie realizacji programu leczenia pacjentów z SMA. Podczas tegorocznego spotkania uwzględnione będą również takie tematy jak – patomechanizm choroby, diagnostyka, screening noworodkowy, wytyczne dotyczące standardów opieki, zagadnienia związane z podawaniem leku, monitorowanie i ocena pacjenta. Spotkanie będzie świetną okazją do podzielenia się doświadczeniami z praktyki klinicznej, wymianą obiekcji i rekomendacji. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej 10.12.2020 r. i będzie to kontynuacja zeszłorocznego spotkania.

Naszym celem jest budowanie i doskonalenie ekspertyzy związanej z leczeniem pacjentów z SMA.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół SMA
Biogen Polska
28 stycznia 2021
Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska
17:00–17:05

„Pacjent, którego nie zapomnisz”
– studium przypadku vs. wyniki badań

Leczenie pacjentów pediatrycznych
– doświadczenia własne i wyniki badania NURTURE
lek. med. Sandra Modrzejewska
17:05–17:20

Leczenie pacjentów pediatrycznych
– doświadczenia własne i wyniki badania SHINE
dr hab. n. med. Justyna Paprocka
17:20–17:35

Leczenie pacjentów dorosłych – doświadczenia własne i wyniki europejskiego badania obserwacyjnego
dr n. med. Karina Kierkus-Dłużyńska
17:35–17:50

Dyskusja
17:50–18:00

Obwodowe działanie białka SMN i jego wpływ na pacjentów z SMA
– wykład po angielsku
SMN role in the periphery and its implications on SMA patients
prof. Edmar Zanoteli (Brazylia)
18:00–18:30
Podawanie leku u trudnych pacjentów
– dobra praktyka kliniczna

Wymagające podania nusinersenu z wykorzystaniem ultrasonografii
lek. med. Paweł Bryzek
18:35–18:50

Podawanie nusinersenu u pacjentów z nasiloną skoliozą
lek. med. Adam Dębiec
18:50–19:05

Leczenie SMA w czasie pandemii COVID-19
lek. med. Karolina Aragon-Gawińska
19:05–19:20

Rola biomarkerów w SMA
dr n. med. Jacek Pilch
19:20–19:40

Dyskusja
19:40–19:50

Podsumowanie i zakończenie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz Bełdzińska
19:50–19:55
10 grudnia 2020 🡇
Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera Pruszczyk
17:00–17:05

Procedury związane z podaniem leku u noworodka
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
17:05–17:20

„Pacjent, którego nie zapomnisz”– studium przypadku vs. wyniki badań

Leczenie pacjentów przedobjawowych – doświadczenia własne i wyniki badania NURTURE
dr n. med. Elżbieta Czyżyk
17:20–17:35

Leczenie pacjentów pediatrycznych – doświadczenia własne i wyniki badania SHINE
dr n. med. Dorota Cichosz
17:35–17:50

Leczenie pacjentów dorosłych – doświadczenia własne i wyniki europejskiego badania obserwacyjnego
dr n. med. Anna Łusakowska
17:50–18:05

Dyskusja
18:05–18:15
Wytyczne leczenia SMA – panel dyskusyjny
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera Pruszczyk
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
18:15–18:50

Szczepienia ochronne w SMA
dr hab. n. med. Małgorzata Pac
18:50–19:05

Realizacja programu lekowego leczenia rdzeniowego zaniku mięśni w 2020 roku
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
19:05–19:20

SMA – Diagnostyka i badania przesiewowe noworodków
dr hab. n. med. Maria Jędrzejowska
19:20–19:35

Dyskusja
19:35–19:45

Podsumowanie i zakończenie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Anna Kostera Pruszczyk
19:45–19:50
prof. dr hab. n. med.
Maria Mazurkiewicz- Bełdzińska
Kierownik Kliniki Neurologii Rozwojowej w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku; Przewodnicząca PTND
prof. dr hab. n. med.
Anna Kostera Pruszczyk
specjalista w dziedzinie pediatrii, neurologii i neurologii dziecięcej, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która należy do Europejskiej Sieci Referencyjnej dla Chorób Nerwowo-Mięśniowej EURO NMD. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.
prof. dr hab. n. med.
Katarzyna Kotulska - Jóźwiak
Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"w Warszawie   Specjalizacja: Neurolog dziecięcy; Przewodnicząca zespołu koordynacyjnego w programie leczenia rdzeniowego zaniku mięśni
prof. dr hab. n. med.
Piotr Socha
Kierownik: Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie Specjalizacja: Pediatra i Gastroenterolog
dr n. społ.
Ewa Winnicka
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie Specjalizacja:Neurologopeda
dr n. o zdr.
Magdalena Milewska
Zakład Dietetyki Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Specjalizacja: Dietetyk Kliniczny
dr n. med.
Elżbieta Czyżyk
Kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej - Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie; Specjalizacja: Neurolog dziecięcy
dr n. med.
Anna Łusakowska
Katedra i Kliniki Neurologii UCK WUM w Warszawie; Wspólprowadzi Polski Rejestr Pacjentów z Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi utworzony w Klinice Neurologii UCK WUM w kooperacji z europejskim konsorcjum TREAT-NMD Specjalizacja: Neurolog
dr hab. n. med.
Małgorzata Pac
Kierownik Kliniki Immunologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie; Konsultant Wojewódzki w Zakresie Immunologii Klinicznej dla obszaru Województwa Mazowieckiego (II kadencja) Specjalizacja: pediatra, immunolog kliniczny
lek. med.
Karolina Aragon-Gawińska
Katedra i Klinika Neurologii UCK WUM w Warszawie Specjalizacja: Neurolog
lek. med.
Sandra Modrzejewska
Klinika Neurologii Rozwojowej w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Specjalizacja: Neurolog dziecięcy
dr hab. n.med.
Justyna Paprocka
Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego w Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach Specjalizacja: Pediatra i Neurolog Dziecięcy
Dr n. med.
Karina Kierkus Dłużyńska
Oddział Neurologi  w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika w Łodzi . Specjalizacja: Neurolog
lek. med.
Paweł Bryzek
Oddział Neurologii Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu Specjalizacja: Neurolog
lek. med.
Adam Dębiec
Odział Neurologii Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Specjalizacja: Neurolog
dr hab. n. med.
Maria Jędrzejowska
Zakład Genetyki Medycznej Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związana z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M.Mossakowskiego PAN Specjalizacja: Neurolog, Genetyk Kliniczny
dr n. med.
Michał Maj
Klinika Neurologii z pododdziałem udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Specjalizacja: Fizjoterapeuta
dr n. med.
Joanna Sawicka
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpital Dziecięcym POLANKI w Gdańsku Specjalizacja: Anestezjolog
dr n. med.
Jacek Pilch
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach Specjalizacja: Pediatra i Genetyk kliniczny
dr hab. n.med.
Mateusz Jagła
Klinika Chorób Dzieci : Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Specjalizacja: Pediatra, Neonatolog
dr n. med.
Wojciech Mudyna
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie Specjalizacja: Anestezjolog
dr n. med.
Grzegorz Rosiak
II Zakład Radiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Specjalizacja: Radiolog
dr n. med.
Piotr Stengert
Centralny Szpital Kliniczny - Uniwersyteckie Centrum Pediatrii w Łodzi  Oddział  Intensywnej Terapii i Specjalizacja: Anestezjologii Dziecięcej  Specjalizacja: Anestezjolog, Pediatra
dr n. med.
Dorota Cichosz
Oddział Neurologii Dziecięcej Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław Specjalizacja: Neurolog dziecięcy
dr n. med.
Łukasz Przysło
p.o. Kierownika Kliniki Neurologii Rozwojowej i Epileptologii ICZMP w Łodzi, adiunkt ICZMP, specjalizacja: pediatria i neurologia dziecięca
zobacz więcej

Nie jesteś zarejestrowany?

Zarejestruj się

Jesteś już zarejestrowany?

Zaloguj się

Kontakt
Sprawy techniczne, rejestracja
Zapytania medyczne, kontakt Biogen
Program lekowy, kontakt Biogen